16512

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط مرجوعی 7 روزه:

امکان برگشت کالا تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.

به هیچ عنوان کالایی که پملپ آن باز شده و یا استفاده شده باشد مرجوع نمیشود.

تیم دارمو می کوشد کالا ها را قبل از ارسال از همه لحاظ  چه از نظر فیزیکی و مکانیکی تست کنند تا صحیح و سالم بدست مشتری برسد.

در حمل و نقل کالا مجموعه دارمو هیچ گونه مسئولیتی ندارد و اگر در حمل و نقل مشکلی از مبدا تا مقصد شرکت های پستی یا باربری پیش آمد از طریق پشتیبانی شرکت ارسال کننده میتوانید خسارت کالا خود را دریافت کنید.