16512

رویه ارسال سفارش

شرایط ارسال مرسولات دارمو

پس از نهایی شدن خرید ، کالا تست و بسته بندی شده و به تیپاکس  تحویل داده می شود 

تمامی محصولات تیپاکس تحویل داده میشود 

ارسالی های شهرستان 1 الی 2 روزکاری زمان میبرد

ارسالی های تهران 1 روزه کاری زمان میبرد